ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ RESMİ OLMAYAN WEB SİTESİ
Menümüz, ne alırdınız...?  
  ANASAYFA
  HAKKIMIZDA...
  BİTKİ KORUMA ?
  ATATÜRK VE ZİRAAT
  AKADEMİK KADROMUZ
  FORUM
  RESİM GALERİSİ
  TARIM HABERLERİ
  SPOR
  DUYURULAR / ETKİNLİKLER
  DOWNLOAD
  ANKET
  LİNKLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM FORMU
  İstatistikler
  No entry
Google Gruplar
bitkikorumacilar grubuna kayıt ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et


Untitled Document
Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik...
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI
İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
             MADDE 1 – 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "(1) Bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar şunlardır:
             a) Türk vatandaşı olmak,
             b) Ziraat mühendisi olmak,
             c) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış;
             1) Ziraat teknisyeni,
             2) Meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş tekniker
             olmak,
             ç) Bakanlıkça veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yılda bir kez yapılacak olan sınavda 100 tam puan üzerinden 80 ve üzeri puan almak.
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "e) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hizmet süresini gösteren belge,"
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (m) ve (n) bentleri eklenmiştir.
             "ı) Bayiler, bitki koruma ürünlerini gezici olarak işyerleri ve depoları dışında satamazlar. Bakanlıkça verilmiş kullanma ruhsatı bulunmayan sahte ve kaçak bitki koruma ürünleri ile etiketsiz ve kullanma süresi geçmiş bitki koruma ürünlerini bulunduramaz ve satamazlar."
             "i) Bayiler, bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamazlar. Firmalarınca Bakanlığa bildirilen fiyatın üzerinde bitki koruma ürünü satamazlar.’’
             ‘‘m) Fümigantlar, yalnız fümigasyon operatör belgesi olanlara satılır. Bayiler, sattıkları fümigantların miktarlarını en geç on gün içerisinde bulundukları yerin il müdürlüğüne bildirirler."
             "n) Bayiler, il müdürlüğü tamim ve emirlerini, iş yerlerinde saklar ve gereğini yerine getirirler."
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
              "c) 15 inci maddenin, birinci fıkrasının (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (k), (l) ve (n) bentleri toptancılar hakkında da uygulanır."
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             "(1) Genel Müdürlük veya il müdürlüklerince yapılan kontrollerde;
             a) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (ğ), (l), (m) ve (n) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen bayiler, yazılı olarak uyarılırlar, tekrarı halinde bayilerin işyerleri, kontrolle görevli elemanların düzenlediği ve il müdürlüğünün onayladığı tutanak ile,
             b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (f), (g), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen bayilerin işyerleri, kontrolle görevli elemanların düzenlediği ve il müdürlüğünün onayladığı tutanak ile,
             c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hususlar ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (ğ), (l) ve (n) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen toptancılar yazılı olarak uyarılırlar, tekrarı halinde toptancıların işyerleri, kontrolle görevli elemanların düzenlediği ve il müdürlüğünün onayladığı tutanak ile,
             ç) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hususlar ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f), (g), (h), (ı), (i) ve (k) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen toptancıların işyerleri, kontrolle görevli elemanların düzenlediği ve il müdürlüğünün onayladığı tutanak ile
             Valilikçe bir ay süre ile kapatılır."
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi ile EK-2 sayılı Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             ‘‘GEÇİCİ MADDE- 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı İzin Belgesi almış fakat, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan bayi veya toptancıların izin belgeleri 1/1/2009 tarihine kadar geçerlidir."
             MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Bi göz atın...  
 

Bu siteyi nasıl buldunuz?
Çok iyi
Fena değil
İğrenç

(Sonucu göster)


 
Reklam  
   
Buradan dilediğini ara...  
 

DUYURU PANOSU

---ADMIN:---

Web sitemiz hayırlı uğurlu olsun:)

---bizi izlemeye devam edin---

Sitene Ekle

Google Gruplar
bitkikorumacilar
Bu grubu ziyaret et
 
En güncel haberler...  
   
Havadan sudan...  
   
Tarihten...  
  E- bilgi ( aradığınız herşey burda )
sitene ekle
 
Powered by Kenan KÜTÜK__kenantalya@gmail.com / www.bitkikorumacilar.tr.gg / Tüm hakları saklıdır... 79941 ziyaretçi (167629 klik)
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu bölümümüzde sitedeki online kullanıcılarla chatleşebilirsiniz..http://www.bitkikorumacilar.tr.gg

küresel ısınma